język polski 9.03.2024

164

1. Temat: Czy można się zaprzyjaźnić z robotem?

  • Bajki robotów Stanisława Lema (fragment) – Przyjaciel Automateusza – omówienie, praca z tekstem, cechy prawdziwego przyjaciela,
  • karta pracy.

2. Temat: Mała żaba skacze w rzece – pisownia wyrazów z rz i ż.

  • przypomnienie zasad pisowni wyrazów z rz / notatka,
  • karta pracy ćw. 1-6.

Dla chętnych: ćw. 9 s. 175 z karty pracy

Dobrego tygodnia!

Emilia