język polski 7.10.2023

322

1. Temat: Podmiot i orzeczenie – ćwiczenia.

  • kahoot,
  • liczby, osoby, rodzaje / notatka,
  • karta pracy (określenie liczby i rodzaju podmiotu, zaznaczenie w zdaniach podmiotu i orzeczenia).

2. Temat: Krótko i trochę dłużej.

  • zdanie pojedyncze nierozwinięte i rozwinięte, części zdania https://maszuwage.pl/wp-content/uploads/czesci-mowy.jpg,
  • karty pracy (dopisywanie określeń do orzeczeń, dzielenie zdań na pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte, wyszukiwanie podmiotów i orzeczeń w tekście, wyszukiwanie zdań rozwiniętych),
  • tworzę zdania i je rozwijam.

Dobrego tygodnia!

Emilia