język polski 23.03.2024

130

1. Temat: Świat wokół nas – dbamy o nasze środowisko.

2. Temat: Zwycięstwo życia i radości – Wielkanoc.

  • zwyczaje i tradycje wielkanocne w Polsce i Islandii – porównanie, zwyczaje wielkanocne w moim domu,
  • karta pracy: wiersz Feliksa Konarskiego Hosanna – praca z tekstem, omówienie, wnioski, synonimy i antonimy.

*** Dla chętnych***

1. Czy troska o środowisko naturalne jest troską o człowieka? Uzasadnij swoją wypowiedź.

2. Napisz życzenia wielkanocne do: a) koleżanki/kolegi b) dyrektora szkoły.

 

Radosnych świąt Wielkanocnych!

Do zobaczenia 6 kwietnia.

Emilia