język polski 2.03.2024

58

1. Temat: Diabeł tkwi w szczegółach, czyli ó i u.

  • historia powstania ó,
  • zasady pisowni ó i u,
  • praca przy tablicy,
  • karta pracy.

2. Temat: Każdy inny, wszyscy równi.

  • tekst Spotkanie z niewidomą koleżanką – tolerancja, czy rzeczywiście jesteśmy przygotowani na kontakt z osobami niepełnosprawnymi, praca z tekstem,
  • karta pracy.

Do zobaczenia w sobotę.

Emilia