język polski 16.03.2024

145

1. Temat: Mała żaba skacze w rzece – pisownia wyrazów z rz i ż. Ciąg dalszy.

  • przypomnienie zasad pisowni wyrazów z rz,
  • zasady pisowni wyrazów z ż / notatka,
  • karta pracy,
  • kahoot,
  • burzliwy turniej – praca w grupach.

Dobrego tygodnia!

Emilia