język polski 14.10.2023

247

1. Temat: Nauczyciel i uczeń grają do jednej bramki.

  • kahoot (jak dobrze się znamy),
  • sprawdzenie wiedzy z ostatniej lekcji /karta pracy (uczniowie na chwilę stali się nauczycielami 😉 ),
  • 14 października – Dzień Edukacji Narodowej,
  • jaki powinien być idealny nauczyciel i idealny uczeń; krótka samoocena / wnioski,
  • szkoła dawniej i dziś https://www.youtube.com/watch?v=Spcl9qQdano, https://www.youtube.com/watch?v=5ToLQP90JbM/ tabela w zeszycie,
  • dokończenie zdań o nauczycielach – karta pracy,
  • Kaleidos.

Dobrego tygodnia! 🙂

Emilia