język polski 11.11.2023

254

1. Temat: Zapoznanie z powieścią Chłopi Władysława Reymonta.

2. Temat: Tęsknota za krajem i miłość do ojczyzny.

  • wiersz Juliusza Słowackiego Z pamiętnika Zofii Bobrówny (s. 147-150) – omówienie, przybliżenie sylwetki autora, praca z tekstem,
  • https://www.youtube.com/watch?v=Z4TpjCV-YwI
  • odzyskanie przez Polskę niepodległości,
  • kilka informacji o Polsce – karta pracy,
  • zdrobnienia (s. 151).

***DLA CHĘTNYCH***

  1. Naucz się wiersza Z pamiętnika Zofii Bobrówny na pamięć i go wyrecytuj lub zaśpiewaj (na filmiki czekam do 24 listopada).
  2. Napisz w imieniu Zosi pozdrowienia dla Juliusza Słowackiego z pobytu w ojczyźnie (35 słów).

Dobrego tygodnia!

Emilia