j. polski 16.09.23

195

I. Temat: Szkolne wycieczki.

1. Opowiadanie „Zagubieni w lesie” – omówienie, ocena zachowania uczniów, plan wydarzeń – praca w grupach.

II. Temat: Na scenie… podmiot i orzeczenie.

  1. Notatka do zeszytu.
  2. Ćwiczenia w rozpoznawaniu (i rozróżnianiu) podmiotu i orzeczenia w zdaniu.
  3. Podmiot w zdaniu może być również wyrażony w zdaniu nie tyko rzeczownikiem ale również przymiotnikiem jak i liczebnikiem. Podmiot w zdaniu może być domyślny.
  4. Jeśli wypowiedzeniu nie ma czasownika nazywamy je równoważnikiem zdania.
  5. Karty pracy.
  6. Sprawdzenie swojej wiedzy – kahoot:)

Pozdrawiam i życzę udanego tygodnia.

Dominika K.