Historia zajęcia 16.03.2024

45

Tematem lekcji było Polska i Świat

12 marca 1999 Polska przystępuje do NATO.

2002 Polska bierze czynny udział w walkach w Afganistanie.

2004 Polska wchodzi do Unii Europejskiej.

Dziś Polacy żyją w wolnym i demokratycznym kraju.

Dobrą opinie świata tworzą wysiłki dyplomatów , sukcesy gospodarcze jak i dzieła polskich twórców pisarzy , kompozytorów oraz reżyserów.