Historia zajęcia 10.02.2024

107

Temat lekcji Polacy podczas okupacji.

 

Okupacja niemiecka 

 

Zamknięto wszystkie szkoły, oprócz szkół podstawowych i zawodowych, ale mimo to aresztowano i zamordowano wielu profesorów z szkół wyższych, także jak polityków, aktorów, księży  i sportowców. 

 

Niemcy chcieli zlikwidować ludzi mądrych, szanowanych i nastawionych patriotycznie bo wiedzieli że łatwiej jest podporządkować naród pozbawiony inteligencji. Ludzie bez zaświadczenia udowadniającego pracy dla Rzeszy Niemieckiej byli wywożeni do przymusowej roboty dla Niemiec. Wielu wywieziono też do obozów koncentracyjnych, które Niemcy zbudowali na polskich ziemiach. 

 

W obozach koncentracyjnych ludzie byli męczeni pracą. Dostawali głodowe racje jedzenia i byli poddawani torturom.  W obozach były komory gazowe, gdzie masowo mordowano więźniów. Do obozu koncentracyjnego trafiali ludzi za najmniejsze wykroczenia. 

 

Żydzi byli traktowani najgorzej. Używano ich do najgorszych i najtrudniejszych prac, tłuczono ich w wydzielonych dzielnicach zwanymi gettami aż w końcu wywożono ich do obozów koncentracyjnych. Polakom którzy pomagali Żydom groziła śmierć. 

 

Okupacja sowiecka 

 

Władze Związku radzieckiego nie prowadziły Polakami. Natomiast, walczyły z ,,elementem niepewnym klasowo” na ich terenie, jak określano księży, policjantów, urzędników, nauczycieli, ziemian i bogatych chłopów. 

 

Polaków wywożono w głąb Rosji do obozów pracy, gdzie warunki były czasem gorsze niż w obozach niemieckich. 

 

W wiośnie 1940r. Józef Stalin i Ławirentij Beria zdecydowali rozstrzelać ponad 25 tysięcy Polaków. Większość z nich zginęła w Katyniu, Miednoje i w Charkowie. Był to akt ludobójstwa na jakiego skalę nawet nie mordowali nawet Niemcy. 

 

Opór

 

Ta klęska nie zdusiła oporu Polaków. Od początku okupacji stworzonych było wiele tajnych organizacji przygotowywujacych narodu do walki. Tak powstała Armia Krajowa, czyli prawdziwa podziemna armia. 

 

Niemcy postanowili wysiedlić mieszkańców z okolic Zamościa, lecz obrona była tak mocna że Niemcy zrezygnowali z projektu. W ukryciu działało niemal podziemne państwo. Działały tajne sądy, urzędy i szkoły w ukryciu przed Niemcami. Polskie państwo chroniło też Żydów, pomimo śmiertelnego zagrożenia. Armia Krajowa przygotowywała powstanie przeciw Niemcom.

 

Wojska rosyjskie ponownie wkroczyły na ziemie polskie. Stalin rozkazał aresztować żołnierzy armii krajowej. Rząd Polski w Londynie protestował, lecz nie został poparty. Przywódcy Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych uznali że dobre stosunki ze Stalinem są ważniejsze niż los Polaków i wyglądało na to że Polska zostanie wkrótce zajęta i wcielona do Związku radzieckiego.

 

Niemcy wycofywali się z Polski i Rosjanie zachowywali się jak w zdobytym kraju. Niemców ogarnęła panika. Dowódca armii krajowej obawiał się że Polacy zaatakują bez rozkazu, i zdecydował ogłosić powstania w Warszawie. Wybuchło ono 1 sierpnia 1994r i okazało się jednym z najkrwawszych bitew drugiej wojny światowej. 

 

Walki były zacięte i Powstańcy działali w fatalnych warunkach. W czasie 63 dniowych walk w Warszawie ponieśliśmy więcej ofiar niż Amerykanie w całej drugiej wojnie światowej.