Historia zajęcia 02.03.2024

83

Tematem było powtórzenie materiału i przygotowanie pytań na sprawdzian.

Podaję gotowe pytania ia odpowiedzi.

W którym roku zdobyto Bastylię – 1789

W którym roku podpisano konstytucję we Francji – 3 września 1791

W którym roku wynaleziono Enigmę – 1918

Proszę podać nazwiska 3 polskich naukowców którzy zrobili kopie Enigmy – Rejewski , Różycki , Zygalski

W którym roku była bitwa pod Monte Casino – 1944

Proszę podać 3 fazy Bitwy pod Monte casino – Avenger , Dickens , Honeker

Kiedy wybuchło Powstanie Warszawskie – ! sierpnia 1944

Ilu cywilów poniosło śmierć w walkach w P.Warszawskim – 16 tysięcy

Jaki dywizjon odniósł największy sukces w Bitwie o Anglię – Dywizjon 303

Co to jest RAF – Brytyjskie Siły Powietrzne

W którym roku Anglia odniosła zwycięstwo nad Niemcami  – 1940

Na jakie 3 stany dzieliła się Francja – szlachta , duchowieństwo , zróżnicowanie.

Proszę wymienić przynajmniej 3 rzeczy we Francji nastąpił kryzys – liczne długi finansowe , kosztowne utrzymanie dworu króla , klęski żywiołowe

Co to jest centralka – maszyna która robiła nieskończoną kombinację szyfrów

Będzie jedno pytanie na 6.