Geografia 17.02.2024

55

Gleby w Polsce – na zajęciach omówiliśmy sobie najważniejsze głowne procesy glebotwórcze. Poznaliśmy rodzaje gleb występujących w Polsce oraz ich rozmieszczenie