Geografia 14.10.2023

164

Temat lekcji: Podział administracyjny Polski

Notatka do lekcji:

Urzędowa nazwa państwa polskiego brzmi Rzeczpospolita Polska. Stolicą Polski jest Warszawa. W Polsce władzę sprawuje dwuizbowy parlament Sejm i Senat. Najwyższym przedstawicielem władz Polski jest prezydent, który urzęduje w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Aby władze mogły sprawniej zarządzać krajem, został on podzielony na 16 województw. Na czele województwa stoi wojewoda.
Województwa sa podzielone na mniejsze jednostki – powiaty na czele których stoi Starosta. Te z kolei podzielone są na gminy a na ich czele stoi Burmistrz.

Granice administracyjne są sztuczne a o ich przebiegu w terenie informują znaki.