Geografia 13.01.2024

118

Temat lekcji: Surowce mineralne Polski  – cd

Surowce mineralne – Surowce mineralne to naturalne złoża minerałów i skał, które są wykorzystywane w różnych dziedzinach gospodarki.

Główne surowce mineralne w Polsce to:
– Węgiel (kamienny i brunatny)
– rudy miedzi – Polska ma jedną z najczystszych rud miedzi w Europie
– złoża siarki
– złoża soli kamiennej.
– krzemionki

oraz w mniejszej ilości:

– rudy cynku i ołowiu
– złoża barytu
– złoża ropy naftowej i gazu ziemnego

Ponadto posiadmy w Polsce surowce budowlane
kruszywa, gline, krede itp

Znajomość tego tematu będzie wymagana przy ubieganiu się o wyższą ocenę