Geografia 09.03.2024

53

Temat: Roślinność Polski.

Na zajęciach utrwaliliśmy informacje o roślinności Polski oraz omówiliśmy warstwową budowę lasów