Geografia 07.10.2023

190

Temat lekcji: Położenie Polski w Europie.

Notatka do lekcji.
Położenie Polski można określić na trzy sposoby

1. Położenie geograficzne
– określenie miejsca obiektu względem różnych obiektów geograficznych. Polska leży na Wielkiej Nizinie Środkowoeuropejskiej. Leży w dorzeczu Odry i Wisły. Od północy Polskę opływa Morze Bałtyckie a od południa opiera się o Karpaty.
2. Położenie matematyczno‑geograficzne – określenie współrzędnych geograficznych. Są to współrzędne punktów najdalej wysuniętych na północ, południe, wschód i zachód.
3. Położenie geopolityczne – określenie miejsca obiektu względem państw, a także innych obiektów o znaczeniu politycznym, np. morza czy innego szlaku komunikacyjnego. Polska sąsiaduje z siedmioma krajami. Stanowi wschodnią granicę UE i NATO

Dla chętnych na ocenę celującą – omów położenie polski posługując się mapą Europy