Geografia 04.11.2023

188

Temat: Geologiczna przeszłość Polaki.

Temat rozbity na dwie lekcje.
W pierwszej części lekcji rozmawialiśmy o historii Ziemi oraz życia na naszej planecie a w drugiej zapoznaliśmy z tabelą stratygraficzną.