Geografia 02.03.2024

45

Temat: Roślinność Polski

Na zajęciach omówiliśmy najważniejsze zbiorowiska roślinne polski. Najwięcej uwagi poświeciliśmy lasom. Omówiliśmy ich znaczenie budowę, rodzaje oraz zagrożenia jakie im towarzyszom. Na kolejnych zajęciach wykonamy ćwiczenia utrwalające wiedzę