16.03.2024 Geografia

138

Temat: Zwierzęta Polski

Na zajęciach poznaliśmy charakterystykę polskiej fauny. Omówiliśmy główne gatunki zwierząt występujące w Polsce.