język polski 9.09.2023

325

1. Temat: Lekcja organizacyjna.

  • zasady panujące w naszej klasie i na przerwach,
  • prawa i obowiązki uczniów,
  • plan lekcji i kalendarz szkolny,
  • prezentacja podręcznika,
  • wnioski o wydanie/przedłużenie legitymacji.

2. Temat: Poznajmy się lepiej.

  • zabawy integracyjne: moje imię dużo o mnie mówi, pytania z kapelusza, skojarzenia,
  • moje wspomnienia z wakacji.

Najbliższe zajęcia poprowadzi Pani Dominika.

Dobrego tygodnia!

Emilia