język polski 7.10.2023

238

1. Temat: Ćwiczymy czytanie ze zrozumieniem.

  • ile pamiętam o odmianie przez przypadki,
  • Podanie o Popielu – praca z tekstem / karta pracy.

2. Temat: Tydzień z humorem – karty pracy.

  • kształcenie literackie: zwrotka/strofa, podmiot liryczny, adresat, epitet,
  • kształcenie językowe: głoska, litera, sylaba, alfabet, głoski dźwięczne, bezdźwięczne, twarde, miękkie (wklejka z podziałem głosek).
  • karty pracy: s. 8-12.

Dobrego tygodnia!

Emilia