język polski 3.02.2024

194

1. Temat: Potrafię przyznać się do błędu.

  • przypomnienie wiadomości z ostatnich zajęć,
  • karta pracy: fragment powieści Serce Edmunda de Amicisa pt. Śnieżna kula – omówienie, szukanie odpowiednich fragmentów w tekście, czy potrafię przyznać się do błędu/złego zachowania/winy?, odpowiedzialność, konsekwencje, odwaga cywilna, słowo honoru etc.

2. Temat: Ja, ty, jakiś, nigdzie, wielu – to zaimku przyjacielu.

  • podział zaimków ze względu na część mowy, którą zastępują: rzeczowne, przymiotne, liczebne i przysłowne / wklejka do zeszytu,
  • podział zaimków ze względu na funkcje: osobowe, dzierżawcze, pytające, względne, nieokreślone, wskazujące, przeczące, zwrotne / wklejka do zeszytu,
  • https://www.youtube.com/watch?v=9Uh7vggsojs
  • karty pracy,
  • kahoot.

Dobrego tygodnia!

Emilia