język polski 20.04.2024

147

1. Temat: Czy trudno jest pomagać innym?

  • karta pracy: fragment powieści Kwiat kalafioraLekcja polskiego – omówienie, empatia, współczucie, warto pomagać innym, ponieważ…, etc.

2. Temat: Najbardziej pracowita część mowy – czasownik.

  • utrwalenie wiadomości o czasowniku – prezentacja genially,
  • ćwiczenia interaktywne,
  • kahoot,
  • karta pracy.

Dobrego tygodnia!

Emilia