język polski 2.12.2023

207

1. Temat: Pisownia wyrazów z ó i u – powtórzenie.

  • dokończenie karty pracy z ostatniej lekcji, s. 4,
  • karta pracy (Morskie Oko),
  • dyktando,
  • kahoot.

2. Temat: Słowa mają moc.

  • Boomerskie Słowo Roku / nasze typy,
  • słowa, które ranią i słowa, które leczą – karta pracy s. 1 i 2.

Dobrego tygodnia!

Emilia