język polski 17.02.2024

204

1. Temat: Wszyscy potrzebujemy miłości.

  • kahoot (przypomnienie informacji o przyimku),
  • skojarzenia związane z miłością / notatka,
  • karta pracy: opowiadanie Ach te motyle!… omówienie, pytania do tekstu, rodzaje miłości, itp.

2. Temat: A to polski właśnie.

  • Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.
  • język polski i jego znaczenie,
  • kahoot,
  • karta pracy: związki frazeologiczne
  • łamańce językowe,
  • państwa miasta.

Zajęcia 2 marca poprowadzi Pani Katarzyna Pawłowska.

Dobrego tygodnia!

Emilia