język polski 13.01.2024

271

1. Temat: Kim jesteś narratorze?

  • kształcenie literackie: narrator, zdrobnienia, zgrubienia, wyrazy neutralne, wyrazy potoczne a słownictwo używane w sytuacjach oficjalnych,
  • karty pracy (Tydzień na rozmowy): tekst Spotkanie nad morzem – omówienie; s. 17-20,

2. Temat: Informuję, pytam, proszę. Rodzaje wypowiedzeń.

  • kształcenie językowe: rodzaje wypowiedzeń (zdania pytające, rozkazujące i oznajmujące), znaki na końcu różnego rodzaju wypowiedzeń,
  • karty pracy (Tydzień na rozmowy), s. 21-22.

3. Temat: Żeby rzeka była grzałką podgrzewana. Pisownia wyrazów z rz i ż.

Dobrego tygodnia!

Emilia