Geografia 23.09.23

186

Omówienie tematu w podręczniku, wykonanie przypisanych do niego zadań.

Notatka w zeszycie:

Temat: Położenie Polski.

  1. Leży w środkowej Europie, między Morzem Bałtyckim a górskim obszarem Karpat.
  2. Powierzchnia: 312,7 km2
  3. Ludność: 38mln
  4. Sąsiedzi Polski: Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa, Rosja.

Zadanie domowe: wkleić mapkę konturową Polski z zaznaczonymi krajami sąsiednimi (rozdane przez nauczyciela).