Geografia 14.10.2023

125

Temat lekcji: Mapa hipsometryczna Polski

Hipsometria z języka greckiego oznacza pomiar wysokości. Zatem mapa hipsometryczna pokazuje nam ukształtowanie terenu.
Aby przedstawić góry, wyżyny czy niziny wymyślono linie zwane poziomicą (izohipsą).
Poziomica (izohipsa) – to linia na mapie łącząca punkty o tej samej wysokości. Dla łatwiejszego odczytania wysokości, zastosowano barwy. Obszar między poziomicami pomalowano na odpowiedni kolor. W ten sposób powstała skala barw, której opis znajduje się w legendzie mapy.