j.polski – 6.stycznia

130
  1. Zapoznanie z klasą
  2.  Nowy Rok – postanowienia noworoczne, praca indywidualna i prezentacja
  3. Przysłowia polskie – praca grupowa
  4. Zamiana zdań oznajmujących w zdania pytające i rozkazujące – praca w grupach

 

Bardzo proszę, aby na następne zajęcia uczniowie przynieśli teczki, które będą służyć nam do trzymania materiałów. Pomoże nam to kontynuować pracę, którą rozpoczeliśmy na zajęciach, a której nie skończyliśmy.

 

Pozdrawiam

Katarzyna Pawłowska