język polski – 20.01.2024

141

1.Powtórzenie zasad pisowni rz i ż, karta pracy Rz wymienne na R.

2.Dyktando z pisowni rz i ż .

Dzien Babci i Dziadka:

-przypomnienie zasad pisania kartek okolicznościowych,

-pisanie własnych kartek do Babci lub Dziadka,

-prezentacja

3.Dialog:

-karta pracy,

-praca w grupach, tworzenie dialogu i jego prezentacja

 

Pozdrawiam

Katarzyna Pawłowska