Język polski, 2.03.2024

223

Temat 1: To i owo o przymiotniku.

  • kahoot, przypomnienie wiadomości o przymiotniku
  • praca w zeszytach, odmiana przymiotnika

Temat 2 i 3: Niegroźne nam synonimy.

  • Praca z tekstem. Karta pracy: Tydzien w domu.
  • Wyrazy potoczne, a słownictwo używane w sytuacjach oficjalnych,
  • Synonimy, czyli wyrazy bliskoznaczne. Praca w grupach

Zadanie domowe:

Dla osób, które nie ukończyły zadania w zeszycie (tabelka) – stopniowanie przymiotników, odmiana przez osoby i rodzaje. Proszę dokończyć.

Pozdrawiam

Katarzyna Pawłowska