Język polski, 16.03.2024

85
  1. Sprawdzamy naszą wiedzę z przysłówka i przymiotnika – sprawdzian
  2. Zasady pisowni ch: notatka w zeszycie, karta pracy Pisownia wyrazów z ch i h , kahoot ze znajomości ortografi
  3. Wprowadzenie do opisu przedmiotu – wybór zdjęcia z gazety i próba jego opisania.

Pozdrawiam

Katarzyna Pawłowska