Język polski, 06.04.2024

78

Powtórka z czasownika. Praca indywidualna na kartach pracy.

Uczymy się prowadzić dziennik.

  • charakterystyka dziennika,
  • notatka w zeszycie
  • praca  z tekstem

Zadanie domowe dla chętnych:

Będę prowadzić dziennik przez 5 dni. Ważne jest, aby Wasze dzienniki prowadzone były według zasad, które omawialiśmy na zajęciach (notatka w zeszycie). Proszę, aby chętne osoby prowadziły swoje dzienniki  na osobnych kartkach, nie w zeszycie. Ułatwi mi to sprawdzenie zadania po zajęciach. Zadanie oddajemy dopiero 20 kwietnia.

 

Pozdrawiam serdecznie

Katarzyna Pawłowska