Język polski, 03.02.24

131
  1. Czy potrafię przyznać się do błędu. Praca z tekstem Śnieżna kula, omawianie pojęć: bierność, odwaga cywilna i uczciwość
  2. , 3. Zgłębiamy tajemnice zaimka
  • kahoot z zaimków,
  • karta pracy

Wszyscy uczniowie dostali dziś skoroszyty z ksero, nad którymi pracowaliśmy lub będziemy pracować. Ponieważ tych kserowanych prac jest dużo, bardzo proszę, aby uczniowie uzupełnili skoroszyty i powpinali prace, które zdązyliśmy już omówić. Przypominam , że zeszyt jest obowiązkowy na lekscjach języka polskiego.

Pozdrawiam

Katarzyna Pawłowska