j. polski 7 października

192

I. Temat: Odmiana przez przypadki, mowa formalna i nieformalna – powtórzenie wiadomości.

1. Sprawdzenie pracy domowej dla chętnych.
2. Czas wychowawczy poświęcony prawidłowemu zachowaniu na lekcji…

II. Temat: Tydzień z humorem – karty pracy.

1. Kształcenie literackie – zwrotka, podmiot liryczny, epitet, adresat.
2. Kształcenie językowe – głoska, litera, sylaba, alfabet
– głoska: dźwięczna, bezdźwięczna, ustna, nosowa, twarda, miękka

„Gdy ktoś zapyta, powiem tak: litera to jest pisma znak. Literę widzę oraz piszę, głoskę wymawiam oraz słyszę”.

Praca domowa dla chętnych…

  • narysować zwierzęta występujące w wierszu J. Brzechwy “Prima aprilis” (wiersz w kartach pracy)
  • https://wiersze.juniora.pl/brzechwa/brzechwa_p06.html

Z pozdrowieniami

Dominika K.