j. polski 23 września

181

I. Temat: Z przypadkami za pan brat?

1. Ćwiczenia w odmianie rzeczowników w liczbie pojedynczej i mnogiej przez przypadki.
2. Ćwiczenia w zapamiętaniu kolejności przypadków i ich nazw wraz z pytaniami pomocniczymi w języku polskim.

II. Temat: Europejski Dzień Języków.

  • kahoot

III. Temat: Podania o Popielu – czytanie ze zrozumieniem.

1. Głośne odczytanie tekstu podania.

2. Analiza tekstu (czas i miejsce akcji, bohaterowie) i odpowiadanie na pytania do tekstu.

3. Porównanie wydarzeń w tekście i krótkim video o piaście Popielu.

Ci uczniowie, którzy nie dokończyli ćwiczeń z kart pracy na zajęciach zobowiązani są do uzupełnienia ich w domu.

ps: do zobaczenia 7 października

Z pozdrowieniami

Dominika K