j. polski 16.09.23.

329

I. Temat: Jak grzecznie zwracać się do innych?

1. Zwroty formalne i nieformalne – dobór form grzecznościowych oraz słownictwa w zależności od sytuacji komunikacyjnej w jakiej się znajdujemy.
– karty pracy.

II. Temat:  Nie przypadkiem jest przypadek…

  1. Przypomnienie nazw przypadków oraz ich pomocniczych pytań.
  2. Rola przypadków w języku oraz ćwiczenia w odmianie rzeczowników w liczbie pojedynczej i mnogiej.
  3. Karty pracy.

Praca domowa dla chętnych na 7 października:

Wybierz jeden temat i napisz na kartce (list, email lub zaproszenie) używając zwrotów grzecznościowych w poniższych sytuacjach komunikacyjnych.

  1. List do dyrektora szkoły z prośbą o wyrażenie zgody na zorganizowanie turnieju sportowego,
  2.  E‑mail do kolegi/koleżanki z klasy.

3. Zaproszenie dla babci i dziadka na uroczystość rodzinną.

Z pozdrowieniami

Dominika Krzysztofsdóttir