j. polski 14 października 2023r.

192

I. Temat: Powtórzenie wiadomości o głosce, literze i sylabie oraz kolejności alfabetycznej.

1. Stworzenie kodeksu klasowego.
2. Sprawdzenie pracy domowej dla chętnych…
3. Sprawdzenie wiadomości z ostatniej lekcji – karta pracy.
4. Kahoot – jak dobrze znamy siebie nawzajem?

II. Temat: Uczeń i nauczyciel grają do jednej bramki.

1. Analiza fragmentu Stowarzyszenie umarłych poetów Nancy Horowitz Kleinbaum – omówienie, charakterystyka nauczycieli przedstawionych w tekście, carpe diem, charyzmatyczny – synonimy, rola poezji w życiu człowieka / karta pracy.
2. Sposób nauczania kiedyś i dziś.

Pozdrawiam

Dominika K.