j. polski, 11 listopada

151

I. Temat: Polska odzyskuje niepodległość.

  1. Apel z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości.
  2. Powtórzenie wiadomości z ostatniej lekcji (Dzień Wszystkich Świętych)- kahoot.
  3. Analiza tekstu piosenki: https://l.messenger.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fsearch%3Fq%3Dmroziu%2520i%2520legal%252011%2520listopada%26oq%3Dmroziu%2520i%2520legal%252011%2520listopada%26gs_lcrp%3DEgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIJCAEQIRgKGKABMgkIAhAhGAoYoAHSAQg2Nzc5ajBqN6gCALACAA%26sourceid%3Dchrome%26ie%3DUTF-8%23fpstate%3Dive%26vld%3Dcid%3Ab9a999eb%2Cvid%3AUMPSJwTU3bQ%2Cst%3A0&h=AT0ISyDHUY-UdMbOE5SXDokhNQiO6LecgS0oC0LkdUFwJpOkmZ9hWvw8Sajv9g7wNAvXHpoXeY-x82YLI8mERl6tgLDz190Infv1wrwC12U4TKXubxVDAQjAC2Z38MNt3JCBqQ

II. Temat:  “Chłopi” Władysława Stanisława Reymonta – nowopolska epopeja chłopska. 

1. Czas i miejsce akcji.
2. Wątki powieści (pory roku, prace w wiosce, co jest najważniejsze)
3. Bohaterowie (Maciej Boryna, Antek Boryna z żoną Hanką i dziećmi, Dominikowa z córką Jagną – losy poszczególnych bohaterów).

III. Temat: Zasady pisowni wyrazów z „ó” i “u”.

  1. Karty pracy…

 

ps: za tydzień 18.11. lekcje odbywają się zgodnie z planem dla uczniów, którzy nie idą na film. Ci, którzy zapisali się na seans muszą dojechać na godz. 11:45 do kina Paradis w centrum Reykjaviku.

Z pozdrowieniami

Dominika K.