Historia – Rozkład materiału

179

PODSTAWA PROGRAMOWA Z PRZEDMIOTU HISTORIA DLA KLASY 6 SP – SZKOŁA POLSKA W REYKJAVIKU IM.J.KORCZAKA

Oprócz tematów realizowanych na podstawie podręcznika uczniowie będą mieli okazję do pracy w grupach oraz do sprawdzenia swojej wiedzy.

Temat Liczba jednostek lekcyjnych
Lekcja organizacyjna 1
„Jeszcze Polska nie zginęła!”, czyli Polacy walczą u boku Napoleona 2
Królestwo Polskie czyli Polska na łasce cara 2
Walka Polaków o niepodległość – powstanie listopadowe 1
Walka Polaków o niepodległość – powstanie styczniowe  1
Emigracja po powstaniach 2
Pod obcym panowaniem 2
Polska kultura i literatura po klęsce powstania styczniowego  2
Polonia w Nowym Świecie (XVII-XIX w) 2
Józef Piłsudzki  1
Polacy w I wojnie światowej 2
Tym razem wygramy! – Nowa epoka powstań 2
Niepodległa II Rzeczpospolita 2