Historia 25.11

205

Podczas zajęć powtórzyliśmy informacje z poprzedniej lekcji i zapisaliśmy notatkę:

T: Emigracja po powstaniach.

Polscy emigranci wyjeżdżali najpierw do Niemiec i Francji, potem do innych krajów świata. Do 1864 r. najczęściej emigrowali powstańcy i osoby prześladowane politycznie. Zyskali na całym świecie sławę “rycerzy wolności”. (ramka “Zapamiętaj” str. 43)

Uczniowie po zapisaniu notatki oddali zeszyty do sprawdzenia, następnie wykonali zadania sprawdzające ich wiedzę. To dla mojej wiedzy, ile uczniowie zapamiętali z lekcji i zadania, które wykonywali zamiast sprawdzianu. Postanowiłam jednak, że zadania te będą ocenione plusami – im bardziej trafne odpowiedzi, tym więcej plusów.

Następnie omówiliśmy początek tematu “Pod obcym panowaniem” w podręczniku str.47-48 (zabór rosyjski).