Historia 23.09.23

192

Powtórzyliśmy wiadomości z poprzedniej lekcji, zapisaliśmy w zeszytach notatkę:

T: Polacy walczą u boku Napoleona Bonaparte.

  1. Napoleon – generał francuski – zgodził się na utworzenie oddziałów polskich we Włoszech w 1797r. 
  2. Pieśń Legionów Polskich we Włoszech= Mazurek Dąbrowskiego (1797r.)
  3. 1807r. – powstaje Księstwo Warszawskie (trwa do 1813r.)
  4. Bitwa pod Waterloo w 1815r. – klęska Napoleona.

Następnie uczniowie pracowali w grupach z rozdanymi tekstami i wykonali ćwiczenia z nimi związane.