Historia 21.10.2023

184

T: Walka Polaków o niepodległość – powstanie listopadowe i powstanie styczniowe.

 1. Omówienie tematu i ilustracji w podręczniku str. 27-30.
 2. Notatka w zeszycie pod powyższym tematem:

29 listopada 1830r. – wybuch powstania listopadowego

 • pierwszy dowódca: Piotr Wysocki
 • szereg zwycięstw np. bitwa pod Olszynką Grochowską (1831)
 • ostatnia porażka pod Ostrołęką (1831)
 • trwało do 21.10.2023

2) Skutki powstania

 • car odwołał konstytucję
 • konfiskata (odbieranie) majątków
 • zsyłki na Syberię
 • aresztowania i wyroki śmierci
 • przymusowa służba w wojsku rosyjskim

W ramach eksperymentu (sprawdzam, kto zagląda do tej zakładki 😉 zadanie dla chętnych:

Zapoznaj się z ilustracją, a następnie odpowiedz na pytanie, co miał podkreślać herb Królestwa Polskiego z czasów powstania listopadowego (zapisz krótką odpowiedź w zeszycie):