Historia 20.01

195

Temat: Polonia w Nowym Świecie (XVII-XIX wiek).

 1. Sprawdzenie dodatkowych zadań domowych.
 2. Wizyta w bibliotece w celu wybrania książek do zadania “Książka na 6-tkę” – chętni uczniowie wybrali lektury, które przeczytają i zaprezentują klasie w marcu.
 3. Zainteresowani wyższą oceną uczniowie wybrali plansze z biografiami bohaterów walczących o niepodległość Polski, by za 2tyg opowiedzieć o nich klasie.
 4. Czytanie i omówienie tematu w podręczniku na stronach 69 – 70.

Zadania dodatkowe dla chętnych:

 1. Przeczytać książkę o tematyce historycznej i zareklamować ją kolegom i koleżankom z klasy. Prezentacja na ocenę celującą powinna zawierać:
 • autora i tytuł książki,
 • omówienie treści tak, by zainteresować uczniów, ale bez zdradzania wszystkiego (żeby warto było po książkę sięgnąć i samemu dowiedzieć się reszty),
 • uzasadnienie, dlaczego książka się podobała i warto ją przeczytać LUB dlaczego książka nie jest warta, by po nią sięgać.
 • termin: zajęcia w marcu (2, 9,16, ostatecznie 23.marca)

2. Zaprezentować postać wybranego bohatera walczącego o niepodległość kraju (uczniowie wybrali plansze z biografiami, osoby nieobecne mogą otrzymać podobne na przyszłych zajęciach). Wymagania na 6:

 • imię i nazwisko oraz lata działalności
 • najważniejsze osiągnięcia/ działania, za które powinniśmy pamiętać o tej osobie (można posiłkować się tekstem lub dodatkowymi materiałami, ale nie czytać całości)
 • atutem może być plakat z dodatkowymi zdjęciami lub informacjami (z Internetu)
 • czego może nas nauczyć ta postać