Historia 14.10.2023

165

Omawialiśmy dalszą część tematu na str. 21-23 oraz zapisaliśmy w zeszycie notatkę:

Temat: Królestwo Polskie, czyli Polska na łasce cara.

1815r. – KRÓLESTWO POLSKIE

(ramka “Zapamiętaj str. 23)

Królestwo Polskie było państwem rządzonym przez rosyjskiego cara. Polakom pozwalano na naukę w języku polskim. Nastąpił wtedy szybki rozwój gospodarczy i kulturalny, ale władze rosyjskie nie przestrzegały prawa.

Zad.3 str.25 – wykonane w zeszytach.

Zad. 1,2 str.24 – wykonane na lekcji ustnie.

Zadanie domowe (dla chętnych)

  • wypisać w zeszycie po 2 tytuły utworów wspomnianych na lekcji Juliusza Słowackiego i Fryderyka Chopina.