Historia 13.04

106

Temat: Tym razem wygramy! Nowa epoka powstań

  1. Omówienie tematu na stronach 90-96 w podręczniku.
  2. Wspólne ustne wykonanie zadania 8 na stronie 101.

Zadanie domowe (obowiązkowe): przepisać uzupełnione zadanie 8 str.101 do zeszytu jako notatkę pod tematem lekcji.

Za tydzień odbędzie się quiz wiedzy z tego semestru – praca będzie na ocenę, jednak uczniowie będą mieli do dyspozycji zeszyty i podręczniki.

Zbiorę również zeszyty. To będą ostatnie dwie oceny, jakie mogą zdobyć uczniowie przed wystawieniem oceny końcowej.