Historia 11.05

24

Na dzisiejszej lekcji omówiliśmy ostatni temat z podręcznika i zapisaliśmy notatkę:

 

Temat: Niepodległa II Rzeczpospolita!

  1. Państwo miało wiele problemów: zniszczenia wojenne, wielonarodowość, niestabilna polityka, hiperinflacja (bardzo szybki spadek wartości pieniądza).
  2. Uchwalono konstytucję 17 marca 1921r.
  3. Pierwszym prezydentem II RP został Gabriel Narutowicz, który wkrótce zginął w zamachu. Kolejnym prezydentem został Stanisław Wojciechowski.
  4. Reformę walutową przeprowadził Władysław Grabski (zamienił markę polską na złotego, co uratowało gospodarkę od katastrofy).

Zad.1 str.109

Narody zamieszkujące II RP:

  1. Polacy
  2. Ukraińcy
  3. Białorusinie
  4. Żydzi
  5. Niemcy
  6. Litwini

Za tydzień proszę przynieść podręczniki do oddania.

Dziękuję za ten rok szkolny i życzę udanych wakacji 🙂