Historia 06.04.24

83
  1. Chętni przedstawiali recenzje książek na 6;
  2. Zapisaliśmy notatkę z ostatnich lekcji:

Temat: Pierwsza wojna światowa

-> rozegrała się w latach 1914 – 1918

-> strony konfliktu: państwa centralne (trójprzymierze: Niemcy, Austro-Węgry, Włochy)

ententa (trójporozumienie: Francja, Rosja, Wlk. Brytania)

-> wiele nowych, wyniszczających rodzajów broni (np. czołgi, gazy bojowe)

-> z powodu ilości zaangażowanych państw i liczby ofiar nazwana wielką / światową

-> wygrała ententa