Historia 04.11.2023

154

Kontynuacja tematu o powstaniach:

  1. Przeczytaliśmy temat w podręczniku, omówiliśmy zagadnienia oraz ilustracje na stronach 31-33.

2. Notatka do zeszytu (kontynuacja):

3) Powstanie styczniowe styczeń 1863

  • trwało do maja 1864
  • walki partyzanckie
  • brały udział wszystkie grupy społeczne (chłopom obiecano ziemie)
  • ludność wspierała powstańców (jedzenie, pieniądze na broń)
  • tajny rząd
  • główna przyczyna wybuchu: BRANKA do carskiego wojska

ZADANIE DOMOWE:

  • uzupełnić zeszyt, zbiorę do oceny 25.11
  • wykonać zadanie na rozdanych kartkach – jest ono obowiązkowe, zamiast sprawdzianu wiadomości. Można korzystać z informacji w zeszycie, podręczniku i załączonego do zadania podsumowania. TERMIN ODDANIA: 25.11 (lub wcześniej). Uczeń, który nie wykona zadania w terminie, wyraża tym chęć do napisania sprawdzianu w zamian.

Dla osób nieobecnych: zadanie (wraz z podsumowaniem) znajduje się tu:

Powstania porównanie

19-tabela-porownanie-powstan-pdf2