Geografia 6.01.2024

158

Temat:  Wędrujemy po polskich wsiach.

Podczas zajęć poruszaliśmy następujące zagadnienia:

1. Co to jest krajobraz?

Odpowiedź: krajobraz to wygląd Ziemii w jakimś miejscu, z cechami wszystkich składników środowiska wraz z roślinnością i zwierzętami oraz przejawy wszelkiej działalności człowieka.

2. Jak opisać wiejski krajobraz?

Odpowiedź: duże otwarte tereny, łany pół, sady owocowe, rozproszona zabudowa, budynki gospodarcze itp.

Krajobraz rolniczy jest krajobrazem kulturowym tzn. przekształconym przez człowieka.

W Polsce dominują małe gospodarstwa rolne.

3. Uczniowie otrzymali do wypełnienia karty pracy.

4. Praca domowa dla chętnych: zadanie nr 2, strona: 46 w podręczniku.

Pozdrawiam,

Martyna